Stjórn og nefndir

Stjórn 2018-2019

Formaður:              Helgi Már Gunnarsson
Gjaldkeri:                Sigmundur Brynjólfsson
Ritari:                        Úlfhéðinn Sigurmundsson
Varaformaður:      Grímur Guðmundsson
Meðstjórnandi:     Bjarni Arnar Hjaltason

——————–

Nefndir 2018-2019

Pallanefnd:
Sigurður Snær Sveinsson, form.
Elvar Logi Gunnarsson
Hjálmur Hjálmsson

Erindisbréf Pallanefndar:
1.  Sér til þess að stólar og pallar séu ávallt til reiðu á æfingum, æfingadögum og tónleikum hvar sem þeir eru haldnir.
2.  Sér um flutning á pöllum þar sem æfingar eða tónleikar eru hverju sinni.
3.  Sér um viðhald palla í samráði við stjórn kórsins.

——————–

Söngskrárnefnd:
Konráð Ásgrímsson, form.
Einar H. Haraldsson
Guðjón Birgisson
Agnar Jóhannsson
Brynjar Sigurðsson
Snorri Jóhannesson
Þorleifur Jóhannesson

Erindisbréf Söngskrárnefndar:
1.  Ber ábyrgð á söngskrá fyrir vortónleika.
2. Safnar auglýsingum og styrktarlínum.
3. Gerir tillögur að öðru efni í söngskrá.
4. Sér um að efnisöflun sé lokið fyrir miðjan mars.
5. Semur um prentun söngskrár og kemur öllu efni í prentsmiðju.
6. Sér um prófarkalestur.
7. Tryggir að prentun a.m.k. 1500 eintaka sé lokið viku fyrir vortónleika.
8. Tryggir dreifingu söngskrár tímanlega fyrir tónleika.
9. Söngskrá verði dreift með póstdreifingu í Uppsveitir og Flóa.
10. Kynni sér reglur Póstsins varðandi dreifingu á fjölpósti.

Ath. lagt er til að nefndarmenn skipti með sér verkum, t.d. að hluti nefndarmanna sinni eingöngu auglýsingasöfnun meðan að aðrir sjái um efnisöflun að öðru leyti, samskipti við prentsmiðju, setjara, prófarkalestur, dreifingu og annað sem til fellur. Mikilvægt er að fá uppgefnar kennitölur þeirra sem greiða fyrir auglýsingar og styrktarlínur

——————–

Skemmtinefnd:
Aðalsteinn Þorgeirsson, form.
Sigurður Ágústsson
Einar Logi Sigurgeirsson
Hjalti Gunnarsson
Bjarni Hjaltason

Erindisbréf Skemmtinefndar:
1. Skal vera undirbúin með skemmtiatriði við hinar ýmsu uppákomur kórsins s.s. á jólafundi, á lokahófi kórsins að vori, í árlegum reiðtúr og á tilfallandi skemmtikvöldum sem kórinn stendur fyrir hvort heldur einn eða í félagi við aðra kóra.
2. Sér um árlegan reiðtúr kórfélaga.
3. Hefur heimild til að kalla sér til aðstoðar aðra karlakórsfélaga ef þörf krefur.
4. Getur ekki skuldbundið kórinn fjárhagslega án samþykkis stjórnar.
5. Gefur stjórn skriflega skýrslu um störf nefndarinnar fyrir aðalfund.

——————–

Nótnaverðir:
Svanur Einarsson
Gylfi Þorkelsson

Erindisbréf Nótnavarða:
1. Sjá um að fjölfalda nótur og afhenda kórfélögum í samráði við kórstjóra.
2. Halda spjaldskrá yfir nótur kórsins og annast vörslu hennar.
3. Sjá til þess að nýjir kórfélagar fái í hendur nótur með klassískum karlakórslögum sem kórinn syngur gjarnan með öðrum kórum og/eða við hin ýmsu tækifæri.

——————-

Siðanefnd:
Rúnar Jökull Hjaltason
Eiríkur Ágústsson

Erindisbréf Siðanefndar:
1. Sér um afmælisgjafir á merkisafmælum kórfélaga og viðurkenningar eftir samfellda þátttöku þeirra í kórnum skv. reglum kórsins.
2. Fylgist með því að kórfélagar eigi ávallt viðeigandi einkennisföt, nælur og merki kórsins.
3. Sér til þess að kórfélagar séu ávallt í viðeigandi klæðnaði eftir tilfellum.
4. Tryggir að alltaf sé til gjafaefni, s.s. borðfánar og nælur.
5. Gefur út og hefur með höndum leiðbeiningar til nýrra kórfélaga, s.s. um kaup á kórklæðnaði.

——————–

Ritstjórn heimasíðu:
Þorleifur Jóhannesson, form.
Gunnlaugur Magnússon
Gylfi Þorkelsson

Erindisbréf Ritstjórnar heimasíðu:
1. Sér um að uppfæra reglulega efni á heimasíðunni.
2. Kemur nýju efni á síðuna, s.s. myndum, greinum, auglýsingum og tilkynningum.
3. Getur ekki skuldbundið kórinn fjárhagslega án samþykkis stjórnar.
4. Hefur heimild til að kalla sér til aðstoðar aðra karlakórsfélaga ef þörf krefur.

——————–

Lagavalsnefnd:
Hjalti Gunnarsson
Konráð Ásgrímsson
Elvar Logi Gunarsson
Bjarni Hjaltason

——————–

Ferðanefnd:
Gunnlaugur Magnússon
Gylfi Þorkelsson
Sigurjón Sigurðsson

——————–

Raddformenn:
Loftur Magnússon, 2. bassi
Hjálmur Pétursson, 1. tenór
Einar H. Haraldsson, 1. bassi
Bjarni Hjörleifsson, 2. tenór

Til vara:
Elvar Logi Gunnarsson, 2. bassi
Bjarni Hjaltason, 1. tenór
Friðgeir Stefánsson, 1. bassi
Egill Jónasson, 2. tenór

——————–