Stjórn 2016-2017

Formaður: Helgi Már Gunnarsson  
Gjaldkeri: Sigurður Bjarnason  
Ritari: Ásmundur Sverrir Pálsson  
Varaformaður: Grímur Guðmundsson  
Meðstjórnandi: Snorri Jóhannesson  

 


Nefndir 2016-2017

 

Pallanefnd: 
Gunnlaugur Magnúson formaður
Einar Logi Sigurgeirsson
Sigmundur Brynjólfsson
Páll Jóhannsson 

 
 

 

Söngskrárnefnd:
Hreinn Þorkelsson, formaður
Einar H. Haraldsson
Guðjón Birgisson
Agnar Jóhannsson
Egill Jónasson
Hreinn Þorkelsson
Skúli Guðmundsson
Steinþór Guðjónsson
Grétar Skúlason
Loftur Magnússon
Sæþór Fannar Einarsson

 

 

 

 

 

 

 

  

Skemmti- og viðburðanefnd:
Aðalsteinn Þorgeirsson, formaður
Sigurður Ágústsson
Þorkell Þorkelsson
Bjarni Hjaltason
Hjálmur Hjálmsson
Elvar Logi Gunnarsson
Torfi Áskelsson
Brynjar Sigurðsson
Hjalti Gunnarsson
Úlfhéðinn Sigurmundsson

 

 

 

Nótnaverðir:
Svanur Einarsson
Gylfi Þorkelsson

 

 

 

 

Siðanefnd:
Böðvar Ingi Ingimundarson
Rúnar Jökull Hjaltason

 

Ritstjórn heimasíðu:
Þorleifur Jóhannesson, ritstjóri
Halldór Reynisson
Gunnlaugur Magnússon
Gylfi Þorkelsson

Afmælisnefnd vegna 20 ára afmælis kórsins:
Helgi Már Gunnarsson
Aðalsteinn Þorgeirsson
Brynjar Sigurðsson
Gunnlaugur Magnússon
 

Skoðunarmenn:
Eiríkur Ágústsson
Páll Jóhannsson 

Til vara: Magnús H. Sigurðsson


Ferðanefnd:
 
Helgi Már Gunnarsson, formaður
Snorri Jóhannesson
Konráð Ásgrímsson


Raddformenn:
 
Þorkell Þorkelsson 2. bassi
Rúnar Jökull Hjaltason 1. tenór
Einar H. Haraldsson 1. bassi
Guðjón Birgisson 2. tenór

  Til vara: 
  Grétar Skúlason 2. bassi
  Bjarni Hjaltason 1. tenór
  Friðgeir Stefánsson 1. bassi
  Egill Jónasson 2. tenór 

Erindisbréf Pallanefndar:

 1. Sér til þess að stólar og pallar séu ávallt til reiðu á æfingum, æfingadögum og tónleikum hvar sem þeir eru haldnir.
 2. Sér um flutning á pöllum þar sem æfingar eða tónleikar eru hverju sinni.
 3. Sér um viðhald palla í samráði við stjórn kórsins.

Erindisbréf Söngskrárnefndar:

 1. Sér um söngskrá fyrir vortónleika.
 2. Safnar auglýsingum og styrktarlínum.
 3. Semur um prentun söngskrár.
 4. Kemur með tillögur að efni í söngskrá.
 5. Þarf að ljúka efnisöflun fyrir miðjan mars.
 6. Sér um prófarkalestur.
 7. Tryggir að prentun a.m.k. 1500 eintaka sé lokið viku fyrir vortónleika.
 8. Tryggir dreifingu söngskrár tímanlega fyrir tónleika.
 9. Söngskrá verði dreift með póstdreifingu í Uppsveitir og Flóa.
 10. Hafi hugfast að Pósturinn dreifir ekki fjölpósti á föstudögum.

Ath. lagt er til að nefndarmenn skipti með sér verkum t.d. að hluti nefndarmanna sinni eingöngu auglýsingasöfnun meðan að aðrir sjái um samskipti við prentsmiðju, setjara, prófarkalestur, efnisöflun og annað sem til fellur. Mikilvægt er að fá uppgefnar kennitölur þeirra sem greiða fyrir auglýsingar og styrktarlínur

Erindisbréf Skemmti- og viðburðanefndar:

 1. Skal vera undirbúin með skemmtiatriði við hina ýmsu uppákomur kórsins s.s. á jólaglöggfundi, á lokahófi kórsins að vori, í reiðtúrnum og kórakvöldi í febrúar svo nokkuð sé nefnt.
 2. Hefur heimild til að kalla sér til aðstoðar aðra karlakórsfélaga ef þörf krefur.
 3. Getur ekki skuldbundið kórinn fjárhagslega án samþykkis stjórnar.
 4. Gefur stjórn skriflega skýrslu um störf nefndarinnar fyrir aðalfund.                                                                                                                                                                                                                               

Erindisbréf Nótnavarða:

 1. Sjá um að fjölfalda nótur og afhenda kórfélögum í samráði við kórstjóra.
 2. Halda spjaldskrá yfir nótur kórsins og annast vörslu hennar.

Sjá til þess að nýjir kórfélagar fái í hendur nótur með klassískum karlakórslögum sem kórinn syngur gjarnan með öðrum kórum og/eða við hin ýmsu tækifæri.

 

Go to top